Měsíční močál. Příběhy a sny z let 1921-1925
B

Měsíční močál. Příběhy a sny z let 1921-1925


Howard P. Lovecraft

Temná imaginace, hrůzné sny a vize ve druhém svazku Sebraných spisů H. P. Lovecrafta

V druhém svazku Lovecraftových sebraných spisů sledujeme pozoruhodný vývoj génia fantastické literatury. Lovecraft pro sebe objevuje kouzlo zapomenutých měst, očarovaných pradávným kouzlem, kouzlo zaniklých civilizací stihnutých kletbou bohů starších než svět. Zároveň autor kolem čtenáře stále jemněji osnuje síť strachu ve skvělých povídkách, jako např. Hudba Ericha Zanna, Ohař, Krysy ve zdech, Nepojmenovatelné aj. Z četby starší viktoriánské literatury pak čerpá témata pro slavné horory Uvězněn s faraony, Prokletý dům či Děs redhookské čtvrti. Knihu opět doprovázejí jedinečně ilustrace Františka Štorma a poznámky ozřejmující Lovecraftův literární vývoj a zdroje inspirace.
Více
299 Kč Doporučená cena
V prodeji